Utdanning skaper en tryggere verden - Norad
Norad Daron
Til spillet

Utdanning skaper en tryggere verden

Tenk om du aldri hadde lært å lese, skrive eller regne. Hvordan ville livet ditt som voksen ha vært? Sjansen for at du fikk en skikkelig og betalt jobb ville ha vært dårlig.

Som kvinne ville du statistisk blitt gravid før du egentlig ville, og sannsynligvis vil du leve mye kortere enn om du hadde utdanning. Andre mennesker ville hatt makten over livet ditt. Og du ville kanskje ha blitt et lett offer for mennesker som vil at du skal begå terror mot andre. Utdanning skaper trygge mennesker som igjen skaper en tryggere verden.

Utdanning trengs for å bygge et land

Krig og konflikt ødelegger mer enn hus og veier. Det ødelegger folks sjanse til å gå på skole. Tenk – i år 2000 begynte alle barn i barneskolealder i Syria på skole.


Etter at krigen startet har nærmere 2 millioner barn mistet muligheten til å gå på skole i Syria.

En ødelagt utdanning er ikke lett å reparere i etterkant når du er voksen. Hver bombe som faller i eksempelvis Syria og andre konfliktområder hindrer barns utdanning, og dermed deres sjanse til å greie seg når de blir voksne. Dette gjør det også det mye vanskeligere for dem å bygge opp landet sitt når krigen forhåpentligvis en dag tar slutt. Utdanning er den sikreste måten å gjøre alle trygge og uavhengige av andre mennesker på.

9 av 10 barn i verden har fått gå på skole.

Dette er bra, men fortsatt har 59 millioner barn i verden ikke mulighet til å gå på skole. De bør få den samme sjansen.

Dette påvirker meg og deg, og vår trygghet.

Å sørge for at barn kan gå på skole kan bety alt for den enkelte, og for landet de bor i. Det betyr også mye for din og min trygghet fordi ungdom uten fremtidshåp kan bli rekruttert av ekstremister. Det er viktig at barn i konfliktområder sikres utdanning slik at de ikke mister mulighet til skape seg en fremtid ogt trygt liv. Uten utdanning kan barn på flukt bli utnyttet til prostitusjon eller barnearbeid.

Vi vet at det lønner seg.

Derfor satser Norge spesielt på utdanning. Norge er en av de største giverne fordi vi vet at det lønner seg.

Hver krone Norge bruker på utdanning er en krone brukt på færre ofre for prostitusjon, færre barnearbeidere, færre tidlige ekteskap eller at barn ikke blir rekruttert til terrorisme. Det lønner seg for menneskene i de over 140 landene som mottar utdanningsstøtte, og det lønner seg for oss. På sikt koster det mer å la være.

Alle barn bør få være "barn", få lov til å gå på skole og ha mulighet til å skape et godt liv.

Deler du denne artikkelen,
så er du med og bidrar til mer kunnskap