Din fremtid uten utdanning - Norad
Norad Daron
Til spillet

Din fremtid uten utdanning

Tenk deg at du er 14 år gammel og oppdager at du er gravid. Du er på flukt, enten fra bomber eller fra menn som mener at du er mindre verdt fordi du er kvinne.

Eller kanskje du blir giftet bort til en eldre mann, fordi du som kvinne ikke får lov til å si nei, du får ikke lov å flykte. Du er sliten av å bli brukt, og av et liv i frykt. Du har akkurat vent deg til tanken på å skulle ta deg av et barn. Men babyen dør før du rekker å fylle 15.

Du får ikke jobbe, og kan ikke hjelpe.

Søsteren din får en spesiell nyhet på 17-årsdagen sin. Hun har fått HIV, fordi noen andre enn henne har bestemt over kroppen hennes. Du søker jobber for å få råd til medisiner til henne, men ingen vil ha deg. Du er ikke kvalifisert, du har ikke utdanning. Fordi du er kvinne.

Det kunne vært deg.

Dette kunne vært ditt og din søsters liv uten utdanning. Det er realiteten for mange unge jenter i mange andre land i dag. Utdanning er den sikreste måten å gjøre alle trygge og uavhengige av andre mennesker på. Utdanner man jenter, utdanner man nemlig et helt samfunn. Samfunnet ville bestå av opplyste og ressurssterke mennesker som rådet over sitt eget liv, og i stedet for mennesker uten noe reelt valg.

Tenk deg at man i Norge sa at bare halvparten av de kvinnene som jobber i dag, skulle få lov å fortsette med det. Og at de skulle tjene bare halvparten av hva menn gjør. Det hadde vært urettferdig. Men ikke bare det. Det hadde gjort at alle, både menn og kvinner, hadde fått det verre, fordi vi ikke hadde hatt folk til å gjøre alle de jobbene vi trenger.

"We cannot succeed when half of us are held back"
- Malala Yousafzai

"We cannot succeed when half of us are held back"
- Malala Yousafzai

Malala har rett.

Å ikke satse på utdanning av jenter er rett og slett ikke spesielt lurt. Derfor gjør Norge det vi kan for at flest mulig jenter skal få utdanning. Vi har det som et viktig hovedmål når vi bevilger penger til bistand, rett og slett og slett fordi det fungerer.

At én ekstra jente får utdanning gjør at én ekstra jente slipper å bli giftet bort mens hun selv er et barn. Hun kan få barn når hun selv vil og ikke når andre vil. Hun har mye større sjanse til å holde seg frisk og til å kunne få seg jobb når hun blir voksen. Og hun vil kunne lære bort alt hun har lært til det barnet hun velger å få. Fordi utdanning gjør at hun kan bestemme over seg selv, sin egen kropp og sitt eget liv.

Deler du denne artikkelen,
så er du med og bidrar til mer kunnskap